Preview Mode Links will not work in preview mode

kungsbackatalk's podcast


Mar 13, 2020

Den här gången träffar vi ett välkänt ansikte, den extroverte Henrik Olsson som i många år arbetade med att utveckla innerstaden i Kungsbacka. Vi pratar stadsutveckling, blommor och om hans engagemang för kommunen.