Preview Mode Links will not work in preview mode

kungsbackatalk's podcast


Jan 28, 2020

I årets första poddavsnitt 2020 berättar Karolina och Kajsa om vårens planer och idéer för Kungsbacka Talk. Så blir det lite pepptalk!

Följ oss gärna på instagram @kungsbackatalk