Preview Mode Links will not work in preview mode

kungsbackatalk's podcast


Dec 5, 2019

I det här avsnittet träffar vi de glada kollegorna och entreprenörerna Patrik Dahlgren och Danis Carlsson som tillsammans driver Jobbhotell i Kungsbacka. Idéen med deras kontorshotell är att få företag och människor att utvecklas och växa tillsammans. Läs mer på www.jobbhotell.se