Preview Mode Links will not work in preview mode

kungsbackatalk's podcast

Oct 23, 2019

I det här avsnittet möter vi 23-åriga Marielle Jarlinius som är engagerad i organisationen Trygga Barnen. Hon är en så kallad "Trygg hjälte" i Halland och hjälper barn och unga som befinner sig utsatta situationer där hon själv varit. 

Läs mer om verksamheten på tryggabarnen.org


Oct 9, 2019

I den här avsnittet träffar vi David Dagemark som är evenemangschef på Tjolöholms Slott. Han har många strängar på sin lyra och vi pratar om allt som han hittills hunnit med i sitt 37-åriga liv. Så undrar vi såklart hur det är att arbeta på ett slott i Kungsbacka.