Preview Mode Links will not work in preview mode

kungsbackatalk's podcast

Aug 14, 2019

I det här avsnittet får ni lyssna på den drivna tjejen Angelica Larsson som driver nätverket WinningWomen i Kungsbacka kommun. Närverket startades förra hösten och har idag över 2500 medlemmar.


Aug 1, 2019

I det här avsnittet får ni träffa entreprenören Kajsa Jeppson, en av initiativtagarna till podden Kungsbacka Talk. Karolina intervjuar Kajsa och lär känna sin kollega ännu bättre. Vi har som vanligt ett nyhetssvep kring vad som händer i Kungsbacka kommun den 1-15 aug.