Preview Mode Links will not work in preview mode

kungsbackatalk's podcast

Jul 18, 2019

I det här avsnittet möter vi bröderna och företagarna Niklas och Mathias Eriksson som driver Copyshop i Kungsbacka. De berättar om sin resa från hur allt började till vilka framtidsvisioner och drömmar de har. 


Jul 3, 2019

I det här avsnittet får du lyssna på Jessica Zandén i en intervju om skådespeleri, familjehistoria, uppväxten kring Kungsbacka och hur hon slog sig in på en helt ny bana.