Preview Mode Links will not work in preview mode

kungsbackatalk's podcast

Jun 19, 2019

I det här avsnittet är det midsommartema och vi träffar systrarna Sara & Louise som driver Magasin 7 i Kungsbacka. Vi pratar om blommor, drivkrafter och entreprenörskap. Trevlig midsommar!


Jun 5, 2019

I det här avsnittet får ni lyssna på Karina Paulsson, en av grundarna till Urban Garden Day. Vi pratar också om aktuella händelser runt om i kommunen.